The James Bond Theme
Del 2

På fredag kväll den 8 juni 1962 ringde Noel Rogers till John Barry för att fråga om han kunde tänka sig att arrangera om Normans tema. "Vi har ett tema, men det låter som en begravingsmarsch" sade Rogers.
Senast onsdag behövde man ha temat klart. Det var extremt brådskande.
Barry kallades till ett möte med producenterna på lördag morgon, den 9 juni. Barry kände till Ian Flemings Bondböcker, men hade inte läst någon av dem. Han hade naturligtvis inte heller sett en enda sekund av filmen Dr No. Barrys dittills enda egentliga kontakt med figuren James Bond var från en tecknad serie i brittisk dagspress.

Barry fick se pianonoterna, eller snarare skisserna, till Normans melodi "Bad Sign Good Sign". Han var mycket skeptisk och trodde inte att det skulle gå att göra något av den. Efter en del övertalning gick Barry till sist med på att åta sig jobbet. Men han ville få helt fria händer. Barry ville att temat skulle ha samma stil som de kompositioner han just då gjorde till The John Barry Seven : en mix av jazz och rock, och med en tydlig gitarrslinga. Barry berättar att Norman gav sitt medgivande till detta: "Go ahead, I'm not proud" lär Norman ha sagt (enligt Barry). Norman gjorde dock klart för Barry att han inte skulle få någon "credit" som kompositör. 250 pund skulle Barry dock få i gage för temat.

Barry var relativt ny i filmbranschen, ville gärna "få in en fot" där, och var alltså intresserad av den här typen av jobb. Han fick också veta att Broccoli & Saltzman hade option på flertalet Bondböcker, och att det (om Dr No gick bra) med stor säkerhet skulle bli en hel filmserie om Bond. Om Barry lyckades rädda huvudtemat till den här filmen, lovade man honom att få göra musik till kommande filmer i serien. Det var också en del av betalningen som Barry fick för Bondtemat.

Under rättegången mot Sunday Times i mars 2001 tillfrågades Barry om han mindes Normans "Bad Sign Good Sign". Barry svarade att den var "svår att glömma". Manuskriptet saknade helt tempobeteckning, och var "förvirrande", sade Barry. Han tog hem det för att jobba vidare med det, men fann att det i princip inte passade: "Nothing leapt off the page, the piece had no excitement".

Barry ville att det färdiga temat skulle gå i samma stil som Henry Mancinis "Peter Gunn" och Nelson Riddles "Untouchables". För att kunna åstadkomma ett bra tema på bara några dagar var han tvungen att låna lite från sina äldre kompositioner. En melodi som Barry särskilt använde sig av var singelbaksidan "Bee's Knees" från 1959. De första takterna av Bondtemat kan man också känna igen i singeln "Black Stockings" från 1960. Likaså påminner vissa takter i Adam Faith-hiten "Poor Me" (arrangerad av Barry) från 1960 om Bondtemat.

Under bara ett par dagar jobbade Barry fram Bondtemat. Han hade fått uppdraget på lördagen den 9 juni, satt sedan under de kommande dagarna, komponerande och arrangerande, och på tisdagen den 12 juni kom gitarristen Vic Flick, mångårig medlem i The John Barry Seven, hem till Barry för att arbeta på gitarr-soundet. Elgitarrens tonart sattes i e-moll. Det är också han som spelar gitarr på originalversionen av The James Bond Theme.
Det lär ha varit Flick som föreslog Barry att sänka gitarr-riffet en oktav. Resultatet blev en dramatisk förbättring, och efter det fick Barry skriva om mitten- och slutpartiet, så att det bättre skulle passa in.

När allting var klart, skickades materialet till not-kopisten, som sedan skrev ut noter för varje individuell stämma.


The James Bond Theme: takt 1-4, "kompet"

Exakt hur mycket av Normans "Bad Sign Good Sign" som verkligen kom med i det färdiga Bondtemat är det olika uppfattningar om.
Norman själv hävdar att precis hela Bondtemat är hans komposition till 100%, och att Barry inte tillförde något som helst eget komponerande, utan bara var arrangör.
Norman hävdar också att allting som hade med Bondtemat att göra var hans idé. Det var han som bestämde sig för att kontakta John Barry, det var han som bestämde att man skulle använda elgitarr, osv. (Då frågar sig ju vän av ordning varför inte Norman gjorde fler sådana här kompositioner).


The James Bond Theme: takt 5-7, "gitarr-riffet"

Enligt John Barry var det i själva verket ytterst litet av Normans melodi som kom med i Bondtemat. Det enda som gick att använda av "Bad Sign Good Sign" var ett par takter som Barry med en hel del kreativitet broderade ut och förvandlade till det berömda gitarr-riffet (takt 5-10). Att början av bebop-avsnittet (takt 25-26) från början skulle komma från "Bad Sign Good Sign" förnekas dock av Barry.
Bondtemats välkända riff utgår från Normans "Bad Sign Good Sign" men är inte samma i båda melodierna. Normans version var bara ett skelett som Barry helt förvandlade. Han lade till fler toner, ändrade tempot drastiskt, m m.
Komp-partiet, som inleder Bondtemat (takt 1-4), är ett komp som enligt Barry har använts många gånger och som först var med i Artie Shaw's "Nightmare". Normans originalmelodi hade ett komp men Barry bytte ut det mot detta, som han i liknande varianter tidigare använt i "Poor Me" och "Bee's Knees".


The James Bond Theme: takt 23-30, inledningen av "bebop"-avsnittet

Något som försvårar hela denna diskussion är att det är så få personer som har hört originalversionen av "Bad Sign Good Sign" - som i den version Barry fick endast var en skiss! "Bad Sign Good Sign" spelades aldrig in på någon skiva, vare sig före eller efter 1962. Melodin har heller aldrig registrerats hos något musikförlag.
De som har hört melodin är dock alla eniga om att det färdiga resultatet, The James Bond Theme, inte alls påminner om den melodi som Norman hade lämnat in.
(Uppdaterat i augusti 2005: Monty Norman ger till sist ut melodin "Bad Sign Good Sign" på skiva. CD:n "Completing the Circle" utges i oktober 2005).

Vad John Barry gjorde var att uppfinna ett helt eget, unikt sound, som senare skulle komma att utvecklas till "Bond-soundet". The James Bond Theme är en helt nyskapande mix av modern rock med en rejäl jazz-blåssektion. Gitarrsoundet med sitt typiska "twang" var också The John Barry Seven:s sound.

Fortsättning på sidan 3

Tillbaka till sidan 1


© Thomas Drugg, 1997-2005.

Tillbaka till Tomorrow


[ Startsidan | Filmerna | Böckerna | Musiken | Filarkivet | Frågelådan | Kuriosa | Länkar ]