OPINION 007 - 040630-040810

Vilket av dessa Bond-jubileer tycker du är viktigast att uppmärksamma under 2004?
   Boken Live And Let Die 50 år (15) 7%
   Boken Goldfinger 45 år (5) 2%
   Boken You Only Live Twice 40 år (3) 1%

   Filmen Goldfinger 40 år (38) 18%

   Filmen OHMSS 35 år (3) 1%

   Filmen The Man With the Golden Gun 30 år (8) 4%

   Filmen Moonraker 25 år (8) 4%

   Filmen Licence To Kill 15 år (1) 0%

 

   Filmen The World is Not Enough 5 år (3) 1%

   40 år sedan Ian Fleming avled (126) 60%


Totalt antal röster: 210

 


Kommentar:
Här var det ingen tvekan om vilket alternativ som skulle vinna. Att det i år är 40 år sedan James Bonds skapare Ian Fleming avled tycker hela 60% av de röstande är det viktigaste att uppmärksamma 2004.
Bland filmer och böcker är det filmen Goldfinger som anses viktigast att högtidlighålla jubileum för. Även där är det 40 år som gäller.

Tillbaka till Opinion 007-sidan


© Thomas Drugg, 2004.


[ Startsidan | Filmerna | Böckerna | Musiken | Filarkivet | Frågelådan | Kuriosa | Länkar ]