OPINION 007 - 070901-24

Fleming var diffus med att beskriva Bonds ålder. Ungefär när tycker du att 007 är i sina bästa år?
   Under 25 år (5) 2%
   25-30 år (8) 4%
   30-35 år (44) 20%
   35-40 år (104) 48%
   40-45 år (29) 13%
   45-50 år (5) 2%
   Över 50 år (3) 1%
   Inte så viktigt, bara han är under 40 (11) 5%
   Inte så viktigt, bara han är över 40 (9) 4%

Totalt antal röster: 218


Kommentar:

Ian Fleming var ju aldrig riktigt konkret när det gällde att beskriva Bonds ålder. Detta vållade problem för exempelvis 50-talets omslagstecknare till Bondböckernas pocketomslag.
Sedan dess har vi sett skådespelare i skilda åldrar spela 007. Men frågan var nu i vilken ålder Bond är i sina bästa år.

Hela 48% svarar att Bond bör vara mellan 35 och 40. Den höga röstsiffran på detta åldersintervall beror säkert till viss del på den nuvarande 007 Daniel Craig, som ju är 39 år.
Hade omröstningen gjorts på Roger Moores tid hade kanske röstsiffrorna blivit delvis annorlunda, vem vet?

Det näst populäraste åldersintervallet är 30-35, som får 20% av rösterna. 40-45 kommer trea med 13%.

Tillbaka till Opinion 007-sidan


© Thomas Drugg, 2007.


[ Startsidan | Filmerna | Böckerna | Musiken | Filarkivet | Frågelådan | Kuriosa | Länkar ]