OPINION 007 - 070924-071016

Vilken del av världen vill du helst att Bond besöker i nästa film?
   Europa (59) 36%
   Nordamerika (4) 2%
   Syd- och Centralamerika (8) 5%
   Mellanöstern (7) 4%
   Afrika (16) 10%
   Syd- och Centralasien (5) 3%
   Östasien (8) 5%
   Australien / Nya Zeeland (30) 18%
   Oceanien (13) 8%
   Nord- eller Sydpolen (13) 8%

Totalt antal röster: 163


Kommentar:

Bond brukar i filmerna besöka exotiska länder och spännande miljöer, vilket har blivit en del av filmseriens profil.
Frågan är då vilka delar av världen man helst vill skicka 007 till.

I den här omröstningen vann Europa ganska överlägset före Australien/Nya Zeeland och Afrika. Nu har det i och för sig redan kommit fram att delar av nästa film kommer att utspela sig i Europa, men Europa skulle troligan ha vunnit omrästningen även utan denna information.
En kontinent som ofta kommer högt på Bondfansens önskelistor är Australien/Nya Zeeland eftersom Bond hittills aldrig har varit där i någon film.

Vi körde den här omröstningsfrågan även 2004, och det är intressant att se att utfallet blev nästan exakt likadant båda gångerna. Europa och Afrika har tappat en aning sedan 2004 (kanske sedan 007 besökt båda kontinenterna i Casino Royale?) men förändringarna är bara marginella.

Tillbaka till Opinion 007-sidan


© Thomas Drugg, 2007.


[ Startsidan | Filmerna | Böckerna | Musiken | Filarkivet | Frågelådan | Kuriosa | Länkar ]