OPINION 007 - 071203-080103

Tror du att det kommer att göras Bondfilmer fram till 50 års-jubileet av filmserien 2012?
   Ja, och många år därefter (161) 79%
   Ja, men inte många år till (21) 10%
   Ja, men de avslutar serien med en film under 2012 (20) 10%
   Nej, serien kommer att läggas ned dessförinnan (3) 1%

Totalt antal röster: 205


Kommentar:

En stor majoritet, 89%, tror att det kommer att fortaätta produceras Bondfilmer även efter 50-årsjubileet av filmserien 2012.
10% tror dock att det inte blir många filmer till efter 2012, och 10% tror att filmserien avslutas med en film under 2012.

Intresset för Bond visar inga tecken på att minska, trots att 007 är en hjälte från kalla krigets dagar och trots att nya generationer biobesökare både har hunnit komma och gå sedan första filmen kom 1962.
Personligen tror jag att James Bond är den av 1900-talets hjältefigurer som kommer att leva kvar längst.

En avgörande fråga är upphovsrättsreglerna och hur de kommer att utvecklas. Enligt nuvarande regler är upphovsrätten till litterära verk skyddade i 70 år efter upphovsmannens död. (Detta gällerl i Sverige och i flertalet andra EU-länder).
När Flemings Bondböcker hamnar under "public domain" vet ingen vad som händer med filmrättigheter etc. Och hur ser medievärlden ut då?
Samma problem finns på fler områden inom underhållningsindustrin, som givetvis har intresse av att kunna förlänga det upphovsrättsliga skyddet för avlidna upphovsmäns figurer. Ett exempel är Disney.
Så det kan bli en intressant utveckling som det ska bli spännanhde att följa.

Tillbaka till Opinion 007-sidan


© Thomas Drugg, 2008.


[ Startsidan | Filmerna | Böckerna | Musiken | Filarkivet | Frågelådan | Kuriosa | Länkar ]