OPINION 007 - 080618-080710

Hade du velat se Timothy Dalton som Bond i fler filmer än TLD (1987) och LTK (1989)?
   Ja, i åtminstone en till (44) 29%
   Ja, i två till - totalt fyra filmer (31) 20%
   Ja, i fler än fyra filmer (21) 14%
   Ja, men bara om det gjorts filmer mellan LTK och GE (25) 16%
   Nej (33) 21%

Totalt antal röster: 154

Kommentar:
Här kan vi se att det finns ett tydligt önskemål om att Dalton borde ha gjort fler Bondfilmer. Ca en tredjedel av de röstande hade t o m velat se Dalton i mer än en film till.

Samtidigt vidar resultatet hur pass olika uppfattningar Bondfansen har om Dalton. Hans två filmer tillhör ju de mer omdiskuterade i Bondserien. En femtedel hade inte alls velat se Dalton i fler filmer.
16% kunde tänkt sig fler Dalton-Bondfilmer men bara om det gjorts filmer mellan LTK och GE (dvs byten till Brosnan skulle ändå ägt rum).

I och med Criags succé med sin tuffa Bondtolkning i Casino Royale har det framförts teorier om att Daltons Bondtolkning däemed kunde få en renässans. Det är svårt att dra några slutsatser bara av denna omröästning, men den allmänna meningen verkar vara att Dalton borde ha gjort åtminstone en film till.

Tillbaka till Opinion 007-sidan


© Thomas Drugg, 2008.

[ Startsidan | Filmerna | Böckerna | Musiken | Filarkivet | Frågelådan | Kuriosa | Länkar ]