OPINION 007 - 080911-081006

Vilka förväntningar har du på nya Bondfilmen Quantum of Solace?
   5 (=högst) (108) 49%
   4 (74) 34%
   3 (28) 13%
   2 (7) 3%
   1 (=lägst) (3) 1%

Totalt antal röster: 220

Kommentar:
Fäörväntningarna på den nya Bondfilmen är mycket höga. Nästan varannan röstande har rankat sina förväntningar till 5.
Hela 83% har angivit sin förväntansnivå till 4 eller 5. Det är högre än i vår förväntansomröstning inför Casino Royale 2006, då 80% valde nivå 4 eller 5.
Detta ger ett högt medelvärde på 4,26 (som jämförelse hade Casino Royale 4,03 i 2006 års omröstning).
Vi ska senare se om dessa förväntningar kommer att infrias. När läsarna sett Casino Royale fick den medelbetyget 4,23.

Tillbaka till Opinion 007-sidan


© Thomas Drugg, 2008.

[ Startsidan | Filmerna | Böckerna | Musiken | Filarkivet | Frågelådan | Kuriosa | Länkar ]