OPINION 007 - 081125-081215

Vill du se en ond organisation även i nästa Bondfilm?
   Ja, Quantum (63) 38%
   Ja, Spectre (59) 36%
   Ja, både Quantum och Spectre (23) 14%
   Ja, men ingen av dessa två (10) 6%
  Nej (11) 7%

Totalt antal röster: 166

Kommentar:
De flesta vill se en ond organisation även i nästa Bondfilm, men det är delade meningar om vilken man vill ha. Bara ett fåtal röster skiljer mellan alternativen Quantum och Spectre, och 14% vill se båda dessa organisationer.
Endast 7% är helt emot att en ond organisation är med i nästa film.
Ett grundtips är väl att Quantum återkommer i en eller annan form, särskilt som rättighetsläget beträffande Spectre fortfarande verkar varaoklart.

Tillbaka till Opinion 007-sidan


© Thomas Drugg, 2008.

[ Startsidan | Filmerna | Böckerna | Musiken | Filarkivet | Frågelådan | Kuriosa | Länkar ]