OPINION 007 - 090703-090831

Hur lång tycker du att en Bondfilm bör vara?
   Högst 90 minuter (1½ timme) (1) 0%  
  Högst 120 minuter (2 timmar) (75) 31%
  Högst 150 minuter (2½ timme) (142) 59%
  Högst 180 minuter (3 timmar) (16) 7%
  Längre än 180 minuter (3 timmar) (8) 3%

Totalt antal röster: 242

Kommentar:
De två senaste Bondfilmerna har varit olika långa. Casino Royale var den hittills längsta i serien, medan Quantum of Solace istället var den kortaste. Med tanke på detta ställdes denna opinionsfråga om en Bondfilms ideala längd. Högst 2½ timme är den bästa längden för en Bondfilm, anser hela 59%. 31% tycker att filmen inte bör vara längre än 2 timmar. Dessa två alternativ samlade 90% av alla röster, så utslaget är väl ganska tydligt. Riktigt långa Bondfilmer på tre timmar eller mer har ingen stor skara anhängare bland de röstande.

Tillbaka till Opinion 007-sidan


© Thomas Drugg, 2009.

[ Startsidan | Filmerna | Böckerna | Musiken | Filarkivet | Frågelådan | Kuriosa | Länkar ]