OPINION 007 - 040205-24

Planerar du att köpa det nya Bond-spelet Everything Or Nothing?
   Ja, för Playstation 2 (36) 24%
   Ja, för Xbox (8) 5%

   Ja, för Gamecube (35) 23%
   Ja, för Gameboy (1) 1%
   Nej, men hade varit intresserad av en version för PC (49) 32%
   Nej, är inte intresserad av EoN (24) 16%

Totalt antal röster: 153

 


Kommentar:
Här var det främst tre alternativ som samlade alla röster. En av tre hade varit intresserade av en version för PC. En av fyra planerar att köpa spelet för PS2 och en av fyra planerar att köpa det för Gamecube.

Man kan jämföra svaren med opinionsfrågan
"Vilken plattform är du mest intresserad av att spela Bondspel på?" som vi hade i maj 2003.
Då svarade hälften PC och något mer än en fjärdedel svarade PS2. Andelen Gamecube-ägare tycks ha ökat sedan dess.

Tillbaka till Opinion 007-sidan


© Thomas Drugg, 2004.


[ Startsidan | Filmerna | Böckerna | Musiken | Filarkivet | Frågelådan | Kuriosa | Länkar ]